Selecciona una opción

Paciente

Centro colaborador

Сбъднете мечтата си да създадете семейство

Първата банка на яйцеклетки в Европа на Ваше разположение

В Овобанк искаме да сбъднете най-съкровената си мечта. За тази цел Ви представяме нашата услуга за партиди яйцеклетки и ембриони, и специализиран екип за координация, който да проследи и изпрати Вашата партида.

 • Голям набор от донори с различни фенотипове
 • Строг и щателен процес на подбор на донори
 • Сертифициране на качеството в протоколите
 • Непрекъснато съдействие и обучение в областта на лабораторните техники
 • Клетки с висока преживяемост
 • Усъвършенствана и строга система за транспортиране, съхранение и проследяване на партидите яйца
 • Високи показатели на успешна бременност

Научете повече без задължение

Висока ефективност при третирането на яйцеклетки в Овобанк

Специалисти с над 20-годишен опит в областта на асистираната репродукция, които всеки ден се стремят да Ви предоставят най-доброто обслужване.

В какво се състои витрификацията на яйцеклетки?

Витрификацията е най-еффективният метод за криоконсервация на яйцеклетки, и методът с най-висок процент на преживяемост до момента (до 92%*). Тя е толкова безопасна и лесна, че може да се прилага във всички клиники на Асистирана Репродукция.

Витрификацията направи революция в света на криобиологията, като позволи успешно криоконсервиране както на яйцеклетки, така и на ембриони.

Девитрификацията е лесна и бърза, нужно е само да разполагате с комплектите за девитрификация и да следвате стриктно протокола. Ако е необходимо, един от нашите специализирани биолози може да пътува до сътрудничещия център, за да извърши девитрификацията на яйцеклетките.

*Данни получени от най-добрите ни италиански центрове през 2016 г., следвайки нашите протоколи за девитрификация.

Нашите проби

Какво отличава нашите донори?

Донорите на Овобанк са момичета на възраст между 18 и 33 години, които са в добро физическо и психическо здраве и преминават през обстойни гинекологични, серологични и генетични изследвания. Само 34% от кандидатите за донорство са обявени за подходящи след тези тестове и изпити. 73% от неприетите кандидати са отхвърлени по медицински причини (напр. фамилна обремененост със заболявания като епилепсия или таласемия и др.).

Генетично съвпадение

Тестът за генетична съвместимост или генетично съвпадение позволява да се сравни генетичната информация на донора с тази на партньора на жената-реципиент, с цел да се намали предаването на автозомно-рецесивни генетични заболявания. Тази информация ще бъде сравнена при избора на идеалния донор, така че пациентът и донорът да нямат общи мутации в едни и същи гени.

«Закон 14/2006 от 26 май 2006 г. за техниките за асистирана човешка репродукция постановява, че донорството трябва да бъде анонимно, доброволно, информирано и неплатено.

Психологическо изследване

Чрез подробно лично интервю, проведено от нашия екип от специалисти, се изключва наличието на психиатрични или психологически разстройства или неадекватни навици.

Генетично изследване

От 1 Декември 2016 г. Овобанк тества новите донори за носители на рецесивни мутации (тест за генетично съвпадение). Това е иновативна техника, която ни позволява да сведем до минимум предаването на генетични заболявания на децата, родени от яйцеклетките на нашите донори. Това се постига благодарение на факта, че тези тестове:

 • Те ни позволяват да изключим от нашата програма за донорство на яйцеклетки кандидатките, носещи автозомно-рецесивни мутации, включително кистозна фиброза, хемоглобинопатия, спинална мускулна атрофия, алфа и бета таласемия, както и повече от 30 заболявания, свързани с Х хромозома, като хемофилия, Х-фрагилност, синдром на Алпорт, някои дистрофии и др. Това означава, че кандидатките, носещи мутации, свързани с някое от тези заболявания, няма да бъдат включени в нашата програма за донорство на яйцеклетки.
 • Освен това, ако пациентите желаят, можем да проведем изследване за генетична съвместимост между донора и съпруга на пациентката-реципиент, което се състои в анализ на генетичната информация за повече от 300 заболявания, за да се уверим, че донорът и пациентката не споделят нито една от изследваните рецесивни мутации, като по този начин се свежда до минимум рискът от предаване на генетично заболяване на тяхното потомство.

Медицински преглед

Извършва се от гинеколог и се състои от следните изследвания:

 • Пълен гинекологичен преглед: ултразвук и брой на антралните фоликули, преглед на гърдите, цитология, кръвно налягане и сърдечна дейност.

 • Лабораторни изследвания: общи кръвни изследвания, кръвосъсирване, определяне на кръвна група и Rh група, чернодробна и бъбречна функция.

 • Серология: серологично изследване за скрининг за болести, предавани по полов път. Вирусният товар на ХИВ също се определя с помощта на молекулярни техники (РНК-вирусен товар), за да се изключи скорошна вирусна инфекция.

Анализ

Анализът на кръвта е основна стъпка в процеса на подбор на донорите на Овобанк, за да се гарантира, че те са в добро физическо и психологическо състояние.

ПАТОЛОГИЧНА АНАТОМИЯ
ХЕМОГРАМА
БИОХИМИЯ
КОАГУЛАЦИЯ
СЕРОЛОГИЯ
АНАЛИЗ НА КРЪВТА В РЕАЛНО ВРЕМЕ (PCR)
СЕРОТЕКА

© Copyright 2021 Ovobank